Muzejska hiša Semič
Štefanov trg 7, 8333 Semič
telefon: +386 (0)7 35 65 200

Krajevna muzejska zbirka
V prvem nadstropju muzejske hiše se obiskovalci seznanijo z zgodovino Semiča in okoliških krajev ter življenjem njihovih prebivalcev od prazgodovine do konca druge svetovne vojne. V pritličju je razstava z naslovom Narava Bele krajine, ki obiskovalcem predstavi bogato rastlinstvo in živalstvo Bele krajine ter zavarovana območja narave. V kleti iste hiše pa je ambientalno postavljena vinogradniška zbirka, ki jo od sosednjega degustacijskega prostora ločuje skoraj nevidna steklena stena. Prikazana je notranjščina nekdanje belokranjske zidanice iz časa, ko je v njej dihal samo les, ko še ni bilo predmetov iz plastike in jekla ter drugih pripomočkov modernega časa.

Narava Bele krajine
Razstava se začne z geološko karto Bele krajine, v vitrinah pa je na ogled nekaj rudnin (železova ruda, boksit), premog iz Kanižarice in kamenine (lapor, dolomitski in drugi belokranjski apnenci). Na fotografijah so prikazane značilnosti pokrajine: steljniki z brezami, nižinski svet, vinske gorice, najtoplejša slovenska reka Kolpa, vrtače in belokranjski podzemni svet, v katerem živi tudi človeška ribica. Predstavljena so še zavarovana območja Bele krajine, vključno s Krajinskim parkom Lahinja in Krajinskim parkom Kolpa.
<< STALNE RAZSTAVE

Prijava Izvedba: p@rtner