20.6.2017 - NA ROVAŠ! Belokranjske soseske zidanice in Soseska Drašići ~ 17. junij 2017 - 2. maj 2018
Soseske zidanice so bile značilnost Bele krajine verjetno že od 17. stoletja dalje. Delovale so po nenapisanih pravilih, ki so se prenašale ustno, iz roda v rod. Bile so središče soseskinega vzajemnega delovanja in finančni viri za pokrivanje potreb vaških skupnosti.
Soseska Drašiči, edina, ki deluje neprekinjeno, je danes gotovo nekaj posebnega, saj prenaša družbene vrednote preteklosti, kot sta sodelovanje in solidarnost, v sodobni svet, na mlado generacijo. Je oblika vaške samouprave, ki povezuje vaščane pri skupnem gospodarskem in družbenem interesu. Hkrati se člani soseske zavedajo pomena ohranjanja in varovanja tovrstnih običajev. Zato je bila soseska Drašiči leta 2012 vpisana na seznam nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji.

Razstavo Na rovaš! si lahko ogledate v Ganglovem razstavišču v metliškem gradu. 


<< Nazaj na objave
Prijava Izvedba: p@rtner